Nauka pływania

Zajęcia skierowane do osób, które chcą nauczyć się pływać, mających lęk przed wodą, dla osób wolno oraz słabo pływających technicznie oraz szybko męczących się.

Niezależnie od wieku i aktualnego poziomu umiejętności pływackich, z Nami osiągniesz postawione sobie cele. Indywidualne zajęcia lub w małych, kameralnych grupach umożliwią maksymalne skupienie uwagi instruktora, co wpływa na szybkość i efektywność nauki poszczególnych ruchów i technik pływackich.

Nauka pływania dla młodziezy i dorosłych Warszawa
Umiejętności jakie pozyskasz po odbyciu kursu:
Oswajanie z wodą, zanurzanie twarzy pod wodę, świadomy wydech powietrza pod wodę, wydłużanie oddechu, równowaga w wodzie, rozluźnienie w wodzie, samodzielne leżenie w wodzie na brzuchu, samodzielne leżenie w wodzie na plecach, samodzielne pływanie w pozycji na brzuchu i na plecach krótkich odcinków basenu, skoki do wody.

Nauka styli pływackich: nauka kraula na piersiach i na grzbiecie.

Umiejętności jakie pozyskasz po odbyciu kursu:
Nauka i doskonalenie techniki kraula na piersiach, nauka i doskonalenie oddechu w kraulu, nauka i doskonalenie stylu grzbietowego, skoki do wody, pływanie pod wodą, nauka stylu klasycznego.

Doskonalenie pływania dla młodziezy i dorosłych Warszawa

Doskonalenie pływania

Zajęcia z doskonalenia pływania dedykowane są dla osób, które mają opanowane podstawy pływania, jednak chcą podnieść poziom swoich umiejętności, jak też nauczyć się pływać lub poprawić swoje umiejętności w stylach pływackich.

Instruktor podczas zajęć szczególną uwagę zwraca na technikę wykonywanego ruchu, odpowiednie ułożenie ciała w ćwiczonym stylu, koryguje nawyki ruchowe, wprowadza odpowiednie ćwiczenia w celu doskonalenia umiejętności kursanta.

Umiejętności jakie pozyskasz po odbyciu kursu:
Doskonalenie stylu klasycznego,  doskonalenie techniki kraula na piersiach i na grzbiecie, doskonalenie oddechu w kraulu, nauka pracy rąk i nóg w stylu motylkowym, koordynacja rąk i nóg w stylu motylkowym, doskonalenie pływania w stylu motylkowym, nauka nawrotów.

Umiejętności jakie pozyskasz po odbyciu kursu:
Doskonalenie techniki kraula, pływanie kraulem dłuższych dystansów, doskonalenie techniki stylu grzbietowego, doskonalenie pływania stylem motylkowym, pływanie pod wodą na dystansie całego basenu, nauka skoku startowego, doskonalenie nawrotów, ćwiczenia na czucie wody.

Umiejętności jakie pozyskasz po odbyciu kursu:
Doskonalenie wszystkich 4 styli pływackich, doskonalenie nawrotów, doskonalenie skoków startowych, pływanie pod wodą na długich dystansach, sprinterski styl klasyczny, sprinterski styl motylkowy, elementy ratownictwa wodnego, doskonalenie umiejętności czucia wody.